Изложба и Конференция „Управление на отпадъците и рециклиране“

Приключило

7 - 9 мар. 2017

София

Изложба и Конференция „Управление на отпадъците и рециклиране“

Дата:

7 - 9 мар. 2017, вторник - четвъртък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Свободен

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

032/512 900 , 032/512 899, 032 960 011, 0888 926 587, 0888 279 796, E-Mail

Организатори:

Виа Експо

За събитието

Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсно-ефективен начин са необходими знания и иновации.


В световен мащаб доставчиците на решения постоянно актуализират своите предложения.

От друга страна, бизнесът и общините търсят нови решения за превръщането на отпадъците в ресурс. Като единствено специализирано изложение в България в тази област, Save the Planet съдейства за популяризиране на съвременните технологии на пазара и за постигане на целите, които страната ни е поела до 2020 г.: 70% рециклиране на строителни отпадъци, 50% рециклиране на битови отпадъци и 35% рециклиране на биоразградими отпадъци.


В предстоящото осмо издание ще участват изложители от: Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Италия, Чехия, Южна Корея и Швейцария и др. Офисът в София на ИЧЕ – Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина организира Италиански Павилион.


Представителите на фирми за комунални услуги, за управление, третиране и рециклиране на отпадъци биха могли да се запознаят с водещи компании, свързани с дейностите по събиране и преработка на битови, промишлени и строителни отпадъци, както и да намерят подходящи решения за инвестиции, предлагани от изложителите. Фирмите ще представят оборудване за разделно събиране и сортиране на битови отпадъци: изключително богат избор на съдове за отпадъци; шредери, сита, машини за обръщане на компост, решения за интегрирано събиране и транспортиране на отпадъците и много други.

Другите акценти на изложението  Save the Planet:

  • Технологии за оптимизиране на обработката на отпадъци
  • Решения за рециклиране на отпадъци
  • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.
  • Модерно оборудване за инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ
  • Решения за контрол на силни миризми в депа за отпадъци и пречиствателни станции

Публикувано на 15 февруари