IFS FOOD | International Food Standard – Food, version 6.1

Дата:

24 ноември 2021, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Online

Връзки:

запиши се

За контакти:

Ваня Филиповска, +359882606008, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта на обучението е да представим изискванията и приложението на IFS Food по отношение на качество, безопасност и нормативна база. Да се Запознаем с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Food. Да преминем през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS FOOD. Ще овладеете механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните, съобразно IFS FOOD и ще затвърдите и актуализирате знанията по управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с IFS Food.

Версия 7 на IFS Food Standard бе публикувана на 6 октомври 2020 г. Компаниите разполагат с девет месеца, за да приложат новите/модифицирани изисквания. Сертификация по IFS Food – версия 7 ще бъде възможна след 1 март 2021 г.

IFS Food V 6.1 все още може да се използва, паралелно, до 30 юни 2021 г. Сертификацията по IFS Food версия 7 ще стане задължителна за всички сертифицирани компании от 1 юли 2021 г.

Очаквайте нашето обучение по новата версия през февруари 2021 г.

Основни теми на обучението

Структура на стандарта IFS Food
Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
Изисквания за качество и безопасност на храните:
Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство
Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството
Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
Раздел 4 от стандарта: Производствен процес
Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения
Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност

Виж повече: https://alphaquality.org/iso-public-training-november-2021