Тренинг „ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР“

Дата:

31 май 2019, петък

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала ЛЕКТИКА , София

Връзки:

www.lektika.com

За контакти:

Кремена Дачова, 0898406505, E-Mail

Организатори:

ЛЕКТИКА консулт

За събитието

       „ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР“ е част от  Програмата  „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“.  Програмата се състои от 4 отделни тренинга и  представлява –  хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците. 

Всеки модул в програмата „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“, може да бъде записван отделно.

ЦЕНА за участие в един модул 280 лв.
ЦЕНА за участие във всички модули – 1280 лв.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  – пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

При записване до края на 2018, получавате 15% отстъпка от редовната цена!   

„ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР“ – програма:

Въвеждаща сесия –

– Смисъл и съдържания на понятията „Визия“, „Стратегия“ и „Тактика“ в контекста на бизнеса. Значимост на съдържанието им  за постигането  на поставените конкретни бизнес цели?

–  Организационна култура?!

–  Корпоративна визия! Изграждане и Разпознаваемост на марката?

–  Вътрешна и външна комуникация?! Работеща комуникация?

–   Маркетингов микс? Продуктово позициониране?

–   Реклама – за и против,<правилна реклама>. Съотношение качество/цена?

Основна сесия –                  

 –  Мащабно управленско мислене – стратегия.

 –  Тактика <на боя> или такт в отмерване на ритъма.

– Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.

– Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат неща?

 –  Интегрирани маркетингови комуникации.

 –  Социални мрежи. Нетуъркинг?

 –  Форсайт. Корпоративен форсайт – визия, прогностика, футуризъм.

Обобщение    

Профил на успешния лидер. Изграждане  и запазване на умения.

Защо да изберете този семинар?

Знанията, които ще придобиете в този семинар ще усъвършенстват вашите знания и умения  да градите и споделяте  вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!

Подход:
Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

Затваряне на обучението и поставяне на индивидуални задачи за надграждане на уменията на участниците.

Цена 280 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964

В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и два обяда – кетъринг.
Записване –  с плащане до попълване на местата.

С тези знания и умения  –  УСПЕХът на вашия бизнес е измерима реалност!

Участниците в 4-те модула на програма, гарантирано развиват своите личностни и лидерски умения, изграждат мрежа от бизнес контакти, реализират сериозен ръст в ефективността и печалбата на своя бизнес! 

РОЛЯ НА КОНСУЛТАНТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕДНА КОМПАНИЯ

                    РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА Е неотменно свързана със споделянето на разбиране за човешкия ресурс като най-значим актив на всяк

Публикувано на 24 май

Перфектният служител разпознава ценностите на компанията, за която работи като свои!

Отделната ЛИЧНОСТ, припознала себе си като значима за организацията, в СИНХРОН с другите личности от ЕКИПА е структурно значима за всяка организация.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА в една организация са нейния пулс. Открити и осъзнати отношения са в основата успешните резултати. 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО от работата е силно мотивиращ фактор за здравето, изявата и поведението  на ЛИЧНОСТТА.

Публикувано на 24 май