Нетуъркинг „Food4Life 2016 – Двустранни срещи за бизнес сътрудничество“

Приключило

10 ноември 2016

София

Нетуъркинг „Food4Life 2016 – Двустранни срещи за бизнес сътрудничество“

Дата:

10 ноември 2016, четвъртък

Час:

18:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

+359 2/ 932 09 34, E-Mail

Организатори:

Enterprise Europe Network

За събитието

Идеална възможност за създаване на бизнес партньорства в рамките на 30-минутни предварително организирани срещи. Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара, Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена камара, гр. Пловдив и Бизнес Информационен и Консултантски Център, гр. Сандански и Интер Експо Център, София.

Намерете своите нови партньори за търговско коопериране, технологичен трансфер, изследователски разработки и/или участие в проектни предложения, финансирани по европейски програми.

Защо да участвате?

• Достъп до нови международни пазари и отлична възможност за проучване на нови пазарни тенденции;
• Възможност за нови бизнес партньорства, споделяне на иновативни идеи и технологичен трансфер;
• Промотиране на Ваш фирмен профил според Вашите търговски интереси;
• Добавена стойност от паралелното протичане на шестте тематични изложения с 30-минутен персонализиран график за срещи;
• Възможност за участие в специализирани конференции, презентации, семинари или други бизнес събития.

Как да участвате?

1. Регистрация и публикуване на фирмен профил и интереси:
Участниците трябва да се регистрират в специално създадената платформа за управление на събитието с потребителско име и парола. Моля попълнете данните за фирмата като най-отдолу отбележите ваш „Local Support office”. Изберете от изброените партньори вашия български EEN партньор, от който сте научили за проявата и който ви оказва съдействие – Например, ако това е Българска стопанска камара, избирате от падащото меню „BG – Bulgarian Industrial Association”, както е названието ни на английски. След валидиране от администратор, всеки участник ще може да публикува организационен и кооперативен профил, описание на продукти/услуги, сфера на дейност и вид партньорства, които търси и предлага. След регистрация е необходимо да създадете профил за сътрудничество „Cooperation profile“, където да опишете продуктите и услугите, които търсите или предлагате, и вида партньорство, което търсите или предлагате.

2. Изпращане, получаване и приемане/отказ на покани за срещи:
След 24 октомври 2016 г. участниците ще имат възможност да заявяват срещи, последвани от потвърждение или отхвърляне и изготвяне на график с потвърдени срещи. Участниците-изложители ще могат да заявяват срещи на техните щандове като посочат номер на щанда при регистрация.

3. Персоналният Ви график за срещи ще бъде готов преди събитието в профила:
Приемете или откажете Вашите срещи с цел създаване на финален индивидуален график. Всеки участник ще получи списък с приетите срещи, който ще бъде достъпен по всяко време в неговия профил.

Публикувано на 06 октомври