Семинар „GDPR: Регламент 2016/679 поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни“

Приключило

13 септември 2017

София

Семинар „GDPR: Регламент 2016/679 поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни“

Дата:

13 септември 2017, сряда

Час:

13:30 - 17:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

БСК, София, ул. Алабин 16-20

Материали:

Изтегли ПОКАНА

За контакти:

Милена Стоева, +35929320934, E-Mail

За събитието

Регламент 2016/679 предвижда нови правила относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Отменя Директива 95/46/EО и се прилага от 25 май 2018 г. Разширява се териториалният обхват и се увеличават санкциите – до 4% от оборота. В определени случаи компетентността по сигнали за нарушения се измества от КЗЛД към надзорните органи в други страни членки на ЕС. Касае всички компании, които за целите на дейността си събират, обработват или съхраняват лични данни – на служители, клиенти или трети лица. Изисква ранна систематична подготовка на организационно, вътрешно-нормативно и техническо ниво, както и обучение на отговорни служители.

Българска стопанска камара и Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, в сътрудничество с Enterprise Europe Network имат удоволствието да поканят заинтересовани лица за участие в семинар по темата на 13 септември 2017 г., сряда, с цел разясняване на новите правила.

Някои ключови моменти:

  • Оттегляемо информирано съгласие – отделно за всяка цел на обработка
  • Минималистичен подход към обработката на данни
  • Осигуряване на достъп, пренос, право да искат корекции и правото да бъдат забравени на носителите на данни
  • Възможно задължение за назначаване на отделен служител по обработката на данни, който се ползва с допълнителна закрила от уволнение и отговаря директно пред висшето ръководство
  • Докладване на нарушения – кратък срок, необходими мерки, адресати
  • Добри практики

Семинарът ще се проведе от 13:30 – 17:30 ч., в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20. Няма такса за участие.