ЗКПО – промени 2022 Годишното данъчно приключване на 2021г. с Димитър Войнов

Дата:

1 април 2022, петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Комбинирано обучение на 01.04.2022г.на тема:

ЗКПО – промени 2022
Годишното данъчно приключване на 2021г.
Практическото прилагане на счетоводното законодателство
Лектор: Димитър Войнов
Начало: 09,30ч – 17,00ч.

Теми:
1.Промените в ЗКПО – 2022 г.
2. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други).
– Данъчни временни разлики – преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики.
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели – неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар.
– Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
• Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
– Данъчен амортизационен план.
– Пренасяне на данъчна загуба.
– Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
– Данък върху разходите.
– Други.
3. Актуални въпроси на ЗКПО:
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП.
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19.
– Надвнесен годишен корпоративен данък.
4. Отговори на въпроси и дискусия

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
Задължително посочете след името си желан вариант за участие – онлайн или присъствено!

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
––––––––––––

Присъствен вариант в хотел Хемус, София цени :

180лв. без ддс / 216лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 170лв. без ддс/ 204лв. с ддс/ за участник

Присъственото обучението включва:
лекции 9,30 – 17.00ч., две кафе паузи, презентация в електронен вид изпратена на вашия имейл, предварително задаване на въпрос, листа за писане и химикалка

Местата за участие са лимитирани до 15 и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок.
Отпада изискването за наличие на зелен сертификат, но носенето на предпазни маски на закрити места все още е в сила. Ще следим за стриктното спазване на хигиенните мерки. Условията за допускане до участие в обучението могат да се променят ако бъде издадена нова заповед на МЗ с нови изисквания към датата на семинара.
Краен срок за записване и плащане за присъствен вариант 25.03.2022г.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Онлайн вариант цени :

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА 140лв. без ддс/ 168лв. с ддс ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ОНЛАЙН ВАРИАНТ ДО 23.03.2022Г.

Цени от 24.03.2022г.
160лв. без ддс / 192лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 150лв. без ддс/ 180лв. с ддс/ за участник

Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 50лв. без ддс / 60лв. с ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 17.00ч., почивки, презентация в електронен вид изпратена на вашия имейл, предварително задаване на въпрос

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us един ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане за онлайн участие 29.03.2022г.