Здравословни и безопасни условия на труд в социалните услуги

Приключило

15 декември 2022

Online

Здравословни и безопасни условия на труд в социалните услуги

Дата:

15 декември 2022, четвъртък

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

0878 027 740, E-Mail

Организатори:

Образователен център ХЕРМЕС

За събитието

За обучението: 

 • Придобиване на знания относно промените в основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне на СУ;
 • Поддържане на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;
 • Предоставяне на необходимата и достатъчна информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд в контекста стандартите, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
 • Създаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа – преглед на документацията: процедури, правилници, видове инструктажи, инструктажни книги и програми за инструктажи, регистри,
  инструкции, програми за обучение, оценка на риска и програма за минимизиране на риска, документация за физиологичен режим и почивка, изграждане на Комитет/Група по условия на труд (КУТ/ГУТ) – учредяване, правилници, работни заседания и др.,
 • Обучението е подходящо за:
 • ръководители на доставчици на социални услуги,
 • общински служители ангажирани с управлението на социални услуги
 • служители в социални услуги, имащи отношение към осъществяване на дейности за повишаване на качеството на предоставяните социални услугиЛектор:
  инж. Елена Славова – обучител от екипа на Образователен център “Хермес” с дългогодишен опит в социалната работа на различни нива; семеен медиатор и управител на “Контактен център за деца и родители, преди, по време на и след раздяла/развод”, магистър, професионален консултант в сферата на социалните дейности – вътрешен одитор по качеството, с опит при изграждане на инфраструктура от социални  услуги, изготвяне на стратегически документи и др.

За участниците:

Удостоверение, на основание на чл. 6, т.1-4 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.  за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с валидност 12 месеца.