Здравословни и безопасни условия на труд в социалните услуги

Приключило

30 януари 2023

Online

Здравословни и безопасни условия на труд в социалните услуги

Дата:

30 януари 2023, понеделник

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Е.Тодорова, 0878027740, E-Mail

Организатори:

ОЦ ХЕРМЕС

За събитието

Образователен център „Хермес“ организира онлайн обучение на тема – „Здравословни и безопасни условия на труд в социалните услуги“.

Темата е изключително актуална в контекста на управление на качеството на социалните услуги в съответствие със стандартите и критериите за изпълнението им в съответствие със  Закона за социалните услуги и Наредба за качеството на социалните услуги.

Обучението е насочено към:

  • ръководители на доставчици на социални услуги,
  • общински служители ангажирани с управлението на социални услуги.
  • служители в социални услуги, имащи отношение към осъществяване на дейности за повишаване на качеството на предоставяните социални услуги.
  • по-широк кръг специалисти от помагащите професии  и всички заинтересовани страни.

Акценти:

1. Инструктажи – организация, провеждане и правилно документиране.
2. Обучения по безопасност и здраве при работа – видове, организация и документиране.
3. Задължения на работещите по здраве и безопасност. Верига: опасни условия- опасно действие – почти инцидент – злополука (с фокус социалните услуги предоставни в общността).
4. Оценка на риска – 5 стъпки за безопасно работно място (с фокус социалните услуги предоставни в общността).
5. Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.
6. Фактори, които могат да доведат до злополуки – примери от практиката

Лектор:

инж. Елена Славова – обучител от екипа на Образователен център “Хермес” с дългогодишен опит в социалната работа на различни нива; магистър, професионален консултант в сферата на социалните дейности и образованието – вътрешен одитор по качеството, с опит при изграждане на инфраструктура от социални и образователни услуги, изготвяне на стратегически документи и др.