Здравословни и безопасни условия на труд

Дата:

1 октомври 2021, петък

Час:

09:00 - 17:59

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

За събитието

Целта на обучението е да се запознаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Да направим работното място по-безопасно, по-здравословно и по-производително.

Да умеем да прилагаме законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

Да поддържаме на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;

Да осигуряваме необходимата информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

Да създадем ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:

длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите  на процеси;
органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);
лица, провеждащи инструктажи ((начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден);
членове на Комитети и Групи по условия на труд.

Виж повече