Обучение „ЗДДС и сделките с недвижими имоти с адв. Росен Русков“

Дата:

27 септември 2019, петък

Час:

09:31 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Специализирано обучение на 27.09.2019г. на тема:

„ЗДДС и сделките с недвижими имоти“

лектор: адв. Росен Русков – експерт по ЗДДС

Начало 9,30 – 13,00 ч. в хотел Хемус, София

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.

Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти.

Основни теми:

  • Правна регламентация
  • Недвижими имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект
  • Придобиване на собственост, предварителни договори, видове нотариални актове
  • Съсобственост; Право на строеж;Подобрения и др.
  • Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС:
    ДДС и УПИ;ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради; хипотези на дейности спрямо „стара сграда”, Апорт на недвижим имот, Замяна на имоти, ДДС и права на строеж; право на пристрояване и надстрояване, ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”; Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС; Данъчно събитие; Данъчна основа;
  • Право на приспадане на данъчен кредит при недвижимите имоти
  • Корекции на приспаднат данъчен кредит
  • Недопустимост на корекции на приспаднат данъчен кредит и др.

Обучението включва: Лекции 9,30 – 13,00 ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 20.09.2019г.

ЦЕНИ
–––––––-
За един участник – ( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (120лв. без ДДС ) 144 лв. с вкл. ДДС

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 30.08.2019 г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ!
За записване без постъпило плащане до 30.08. 2019 г. се прилагат редовните цени!

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56