Семинар „ЗДДС и сделките с недвижими имоти Практически въпроси и казуси за избягване на необратими финансови грешки“

Приключило

22 юни 2021

Online

Семинар „ЗДДС и сделките с недвижими имоти Практически въпроси и казуси за избягване на необратими финансови грешки“

Дата:

22 юни 2021, вторник

Час:

09:32 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн семинар на 22.06.2021 г. на тема

ЗДДС и сделките с недвижими имоти
Практически въпроси и казуси за избягване на необратими финансови грешки

Лектор: адв. Росен Русков
Начало 9.30 – 13.00 ч.
Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки. Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;
Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване; Съсобственост;
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
Други важни моменти:
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Ипотеки – за свой и за чужд дълг;
Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;
ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА 80 лв. без ДДС / 96 лв. с ДДС ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 10.06.2021 г.

РЕДОВНИ ЦЕНИ:
110 лв. без ДДС /132 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
100 лв. без ДДС /120 лв. с ДДС/

Онлайн обучението включва: лекции 9,30 – 13.00 ч., почивка, материал от лектора в електронен вид

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, но не е задсължително. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес. Уверете се, че ел. адрес няма специални филтри и защита и ще може да получите линка за участие. Добре е да дадете и алтернативен ел. адрес.

Срок за записване и плащане 17.06.2021 г.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia