Семинар „ЗДДС и ППЗДДС – Промени 2018“ с адв. Росен Русков

Приключило

20 април 2018

София

Семинар „ЗДДС и ППЗДДС  – Промени  2018“ с адв. Росен Русков

Дата:

20 април 2018, петък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София Център , залата ще съобщим допълнително, София

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР

20. 04. 2018 г.

Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС

ЗДДС и ППЗДДС  – Промени  2018

Начало: 9:30 ч.

Лектор: адвокат Росен Русков

Място на провеждане: София (залата ще съобщим допълнително)

Теми:

І. Изменения на ЗДДС и ППЗДДС;

1. Изменения ДВ бр. 92/2017 г.;

Отпадане на регистрационния опис по чл. 75 и чл. 77 ЗДДС;

2. Изменения ДВ бр. 97/2017 г.;

1. Промяна чл. 25, ал. 4, изр. 2 – доставки на стоки с поетапно изпълнение;

2. Камион – не е багаж на пътник(шофьор) – чл. 29, ал. 2, изр. 2 НОВО;

3.  Чл. 50, ал. 2 – доставка на стоки(услуги), за която не е ползван данъчен ДК;

4. Терминологични корекции – актив, който „не се ползва”, става „не е използван”;

– чл. 27, ал. 2, чл. 79, ал. 5, т. 1, чл. 80, ал. 1, т. 3;

5. Чл. 79 – ал. 5 се „разделя” на ал. 5 и ал. 6(други формули);

6. Отпадане на корекция по чл. 79а и чл. 79б при дерегистрация;

7. Чл. 79а, нова ал. 7 и чл. 79б нова ал. 6 –кога се прилага корекция по чл. 79 и кога корекция по чл. 79а(за стоки) или чл. 79б(за услуги);

8. Чл. 79в – кога Ко и Кх са 1 и кога са нула;

9. Седемдневни срокове за Регистрация по ЗДДС;

10. Чл. 96, ал. 1, изр. 2 – незабавна регистрация при оборот, достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца.

11. НОВИ данъчни задължения по чл. 102, ал. 4 ЗДДС – при незабавна регистрация;

12. Отмяна на чл. 176а и чл. 176б – обезпечение за регистрация;

13. §1. т. 83 – промяна в определението за дълготрайни октиви;

ІІ. Изменения ДОПК;

1. Солидарна отговорност  за фирмени задължения на управители……мажоритарни собственици по чл. 19 ДОПК;

2. Прилагане на давностни срокове в процедури по обжалване на ревизионни актове;

ІІІ. Проблеми по ЗДДС

1. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;

2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;

– общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;

– авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;

– авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;

– авансово плащане преди регистрация;

– доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

3. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;

4. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

5. Продажби по чл. 131 ЗДДС;


Начало 9:30 ч.
9:30 – 11:00ч. лекция
11:00 – 11:30ч. кафе пауза
11:30 – 13:00ч. лекция
13:00 – 13:30ч. кафе пауза
13:30 – 15:00ч. лекция
Въпроси към лектора може да изпращате на magisterd@abv.bg
В цената на обучението се включва: лекции 6 уч.ч., две кафе паузи, материали, консултация
––––––––––––
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение – моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Е–mail:  magisterd@abv.bg

Тел. 08888 07 911

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия

ЦЕНИ

Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 140лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
––––––––––––
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 168 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма по 130лв.без ддс на участник или съответно по 156лв. с ддс.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ – ДО 10.03.2018г.
120лв. без ддс или съответно 144лв. с ддс

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.