Семинар „Защита на личните данни – принципи, реформа и тенденции (GDPR)“

Приключило

16 май 2018

София

Семинар „Защита на личните данни – принципи, реформа и тенденции (GDPR)“

Дата:

16 май 2018, сряда

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

GDPR 16.05.

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ” имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в семинар на тема:

Защита на личните данни – принципи, реформа и тенденции (GDPR)

16.05.2018 г.
Начало: 09:30 ч.

Лектори:

адвокат Десислава Кръстева – Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP),

съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

и старши правен експерт към  Фондация „Право и Интернет“

д-р Мартин Захариев – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Място на провеждане:

Хотел Хемус, зала Преслав


Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Той изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Целта на обучението е да Ви запознае с Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания. Регламентът ще засегне всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др. Практически това засяга всички бизнеси.

Обучението е подходящо за финансови директори, главни счетоводители, мениджъри Човешки Ресурси, юрисконсулти, адвокати, изпълнителни директори, IT мениджъри, специалисти по информационна сигурност и др.

Теми:

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците

09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1

Реформа в защитата на личните данни в ЕС. Основни термини и основни фигури в защитата на личните данни. Отношения между администратор и обработващ.

Лектор: адв. Десислава Кръстева

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2

Принципи при защита на личните данни. Сигурност на данните. Предоставяне на лични данни (Трансфери). Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

Лектор: адв. Десислава Кръстева

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 ч. – 15:30 ч. Тема 3

Основания за законосъобразно обработване. Особености при съгласието и законния интерес като основания за обработване.

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев

15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 ч. – 17:30 ч. Тема 4

Права на субектите на данни. Нови задължения на администраторите на лични данни.

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев

Практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679 Лектор: адв. д-р Мартин Захариев

Представяне на лекторите:

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет” и ръководител на Отдела по защита на личните данни в Дружеството. Тя е Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Професионалистите, придобили единствения по рода си сертификат CIPM, притежават експертни умения за разработване и управление на програми за защита на личните данни, приложими на ниво организации.

Новопридобитият сертификат е втори за адв. Кръстева от престижната асоциация, тъй като тя е и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).

Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.

В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България.

В периода 2010 г. – 2015 г. е хоноруван преподавател по дисциплините: „Електронни разплащания и електронно банкиране“ и  „Електронни административни услуги“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Д-р Мартин Захариев е адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.

Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също  консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.

Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI).

Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match. Като такъв адвокат Захариев е част от отбора класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през април 2015 и част отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията през май 2014 г.

Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Е–mail:  magisterd@abv.bg

Тел. 08888 07 911

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия
В цената на обучението са включени: 8 уч.часа лекции, две кафе паузи, материали
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение за защита личните данни.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 14.05.2018г.!
ЦЕНИ
За един участник – 190 лв. без ДДС или съответно 228 лв. с вкл. ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 180 лв. без ДДС или съответно 216 лв. с вкл. ДДС
БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56