Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing режим)

Дата:

15 юни 2023, четвъртък

Час:

10:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Магистер Диксит ЕООД, съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, организира онлайн обучение на 15.06. 2023г. на тема:

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
(Whistleblowing режим)

Лектори:
Асен Апостолов, Асоцииран партньор
Николай Войнов, Асоцииран партньор
Ана Кръстева, Адвокат, ПИС
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”

Кръгът на задължените лица включва всички работодатели в публичния сектор, както и работодатели в частния сектор с над 50 служители, включително работодатели, независимо от броя на служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на посочените в Директивата актове на Европейския съюз.

Начало: 10,00ч – 13,00ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:

I.                   ПЪРВИ ПАНЕЛ – 10:00ч. – 11:30 ч.

1. Въведение – какво представлява новият whistleblowing режим:

–          Директива (ЕС) 2019/1937;

–          Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

–          Същност и характеристики на режима, цели – „разобличаване“ на нарушения, справяне с корупция и т.н.;

–          Срокове за прилагане на новата уредба – пътна карта на КЗЛД;

–          Общи задължения за бизнеса – създаване на вътрешни правила, звено за приемане на сигнали за нарушения и т.н.

2. Кой може да бъде whistleblower / лице, подаващо сигнал за извършено нарушение:

–          Работници / служители в дружества;

–          Консултанти, доставчици и др.

3. Приложно поле – за какво могат да се подават сигнали – за какви нарушения може да се сигнализира.

4. Задължени лица – компании с повече от 50 служители, публични органи и т.н.

5. Канали за подаване на сигнали – обща характеристика (вътрешен и външен канал).

Почивка 15 мин

II. ВТОРИ ПАНЕЛ – 11:45 – 13:00 ч.

5.1. Вътрешен канал за сигнализиране:

–          Начини за подаване на сигнал (устно, писмено, имейл, платформа и пр.);

–          Вътрешно звено за приемане на сигнали – администратор, принципи, вътрешни организационни мерки и др.;

–          Реквизити на сигнал;

–          Разглеждане на сигнал, срокове.

5.2. Външен канал за сигнализиране – ролята на КЗЛД.

5.3. Публично оповестяване – телевизия, социални мрежи и пр.

6. Вътрешни правила на задълженото лице – изисквания, съдържание и др.

7. Забрана за ответни действия с цел репресия – каква защита се осигурява на сигнализиращите лица?

8. Санкции.

9. Лични данни.

10. Търговска тайна.

11.Дискусия

Кратко представяне на екипа:
Екипът на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ има над 33 години опит в предоставянето на правно обслужване на компании във връзка с осигуряване на корпоративно съответствие в сферата на различни регулаторни режими като защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари, специфични регулации за осъществяването на определени дейности и т.н.
Екипът, водещ обучението по новия Whistleblowing режим, е участвал във всички досегашни етапи на въвеждането на т.нар. Whistleblowing Директива (ЕС) 2019/1937 в българското законодателство, включително срещи в Министерство на правосъдието, обществени обсъждания и др. Лекторите изнасят и обучения по темата на семинари организирани от Legal 500, търговски камари, обучителни центрове и др.

Повече информация за лекторите може да бъде намерена на следните линкове:
https://www.penkov-markov.eu/ekip/81/asen-apostolov
https://www.penkov-markov.eu/ekip/122/nikolay-voynov
https://www.penkov-markov.eu/ekip/95/ana-krasteva

Законът е публикуван в Държавен вестник брой: 11, от дата 02.02.2023 г.

Семинарът е подходящ за мениджъри, служители по съответствието, длъжностни лица по защита на личните данни, юристи, адвокати, както и други лица, които могат да имат отношение към практическото прилагане на Whistleblowing регулацията. Най-общо, новата регулация се прилага за работодатели в публичния сектор (с изключение на общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници); работодатели в частния сектор с 50 и повече работници или служители; както и от работодателите в частния сектор, независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете, посочени в закона. Законът касае сигнали, свързани с нарушения на българското или европейско законодателство, като например: обществени поръчки; трудово законодателство; безопасност и съответствие на продуктите; обществено здраве; защита на потребителите; безопасност на храните; финансови услуги, банкирането, кредитирането, инвестициите, застраховането,продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; защита на неприкосновеността на личните данни; безопасност на транспорта; опазване на околната среда, разходване на европейски средства и много други. Законът влиза в сила от 3 май 2023 г. Работодателите от частния сектор с 50 или повече работници или служители имат срок до 17 декември 2023 г. за осигуряване на вътрешен канал за подаване на сигнали.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

По – ниска цена от 130 лв. без ддс/ 156 лв. с ддс на човек при записване и плащане до 30.05.23г.

Цени
150лв. без ддс / 180лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс/ 168лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 90лв. без ддс / 108лв. с ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)

Обучението включва:
лекции 10,00 – 13,00ч., почивка, презентация
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието и упътване за участие в семинара. С една заплатена поименна регистрация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до него. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 12.06.2023г.