Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing режим)

Дата:

1 апр. - 1 май 2023, събота - понеделник

Час:

10:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

онлайн обучение на тема:

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
(Whistleblowing режим)
Лектор: експертен екип

Кръгът на задължените лица включва всички работодатели в публичния сектор, както и работодатели в частния сектор с над 50 служители, включително работодатели, независимо от броя на служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на посочените в Директивата актове на Европейския съюз.
От 04.05.2023г. КЗЛД трябва да подготви Правилник, методически указания, формуляр и модел на регистър. До 04.08.2023г. трябва да бъде направена Информационна система за подаване на външни сигнали до КЗЛД и Наредба за водене на регистър от компаниите, а от 2024г. ще има условия и ред за приоритетно разглеждане на множество сигнали за тежки нарушения.

Дата: Семинарът ще се проведе в периода 25.05. – 15.06.2023г., като конкретната дата ще бъде уточнена допълнително. При наличие на много желаещи ще бъдат обявени две дати.

Начало: 10,00ч – 13,00ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:
I. ПЪРВА ЧАСТ – 10:00ч. – 11:30 ч.
1. Въведение – какво представлява новият режим:
– Директива (ЕС) 2019/1937;
– Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
– характеристики на режима, цели „разобличаване“ на нарушения т.н.;
– влизане в сила, етапи;
– общи задължения за бизнеса (вътрешни правила, звено за приемане на сигнали за нарушения и т.н.).
2. Кой може да бъде лице, подаващо сигнал за извършено нарушение на законодателството (whistleblower):
– Работници / служители;
– Консултанти / доставчици и др.
3. За какво могат да се подават сигнали – за какви нарушения на законодателството може да се сигнализира.
4. Задължени лица – компании с повече от 50 служители, публични органи и т.н.
5. Канали за подаване на сигнали – обща характеристика (вътрешен и външен канал).
Почивка 15 мин
II. ВТОРА ЧАСТ – 11:45 – 13:00 ч.
5.1. Вътрешен канал за сигнализиране:
– Вътрешно звено за приемане на сигнали – организационни мерки, квалификация и др.;
– Примерна процедура за разглеждане на сигнал, срокове.
5.2. Външен канал за сигнализиране – ролята на КЗЛД.
5.3. Публично оповестяване – телевизия, социални мрежи и пр.
6. Вътрешни правила на задълженото лице – изисквания, съдържание и др.
7. Ответни действия – каква защита се осигурява на сигнализиращите лица, забрана за ответни действия?
8. Санкции.
Дискусия
Законът е публикуван в Държавен вестник брой: 11, от дата 02.02.2023 г.

Семинарът е подходящ за мениджъри, служители по съответствието, длъжностни лица по защита на личните данни, юристи, адвокати, както и други лица, които могат да имат отношение към практическото прилагане на Whistleblowing регулацията. Най-общо, новата регулация се прилага за работодатели в публичния сектор (с изключение на общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници); работодатели в частния сектор с 50 и повече работници или служители; както и от работодателите в частния сектор, независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете, посочени в закона. Законът касае сигнали, свързани с нарушения на българското или европейско законодателство, като например: обществени поръчки; трудово законодателство; безопасност и съответствие на продуктите; обществено здраве; защита на потребителите; безопасност на храните; финансови услуги, банкирането, кредитирането, инвестициите, застраховането,продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; защита на неприкосновеността на личните данни; безопасност на транспорта; опазване на околната среда, разходване на европейски средства и много други. Законът влиза в сила от 4 май 2023 г. Работодателите от частния сектор с 50 или повече работници или служители имат срок до 17 декември 2023 г. за осигуряване на вътрешен канал за подаване на сигнали.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

По – ниска цена от 120 лв. без ддс/ 144 лв. с ддс на човек при записване и плащане до 28.04.23г.

Цени
150лв. без ддс / 180лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс/ 168лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 90лв. без ддс / 108лв. с ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)

Обучението включва:
лекции 10,00 – 13,00ч., презентация
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието и упътване за участие в семинара. С една заплатена поименна регистрация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до него. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.