Семинар „Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти“

Приключило

17 февруари 2020

Пловдив

Дата:

17 февруари 2020, понеделник

Час:

13:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел SPS, ет.4, зала "Пловдив", Пловдив

За контакти:

Анастасия Велева, 0879590900, E-Mail

Организатори:

НСНИ

За събитието

Национално сдружение Недвижими имоти организира семинар на тема:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

който ще се проведе в гр. Пловдив на 17 декември 2019 г. в зала „Пловдив“ на хотел SPS, eт.4

НА 9 ЯНУАРИ НА СТРАНИЦАТА НА ДАНС БЯХА ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА.
Припомняме, че след като през месец май отпадна изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г., правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на националната оцженка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

За всички, които имат нужда от повече разяснения относно подготовката на необходимата документация и процедури като задължени лица по ЗМИП, организираме настоящия семинар със следната ПРОГРАМА:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА Д
І. ВЪВЕДЕНИЕ
ІІ. ОБХВАТ НА НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА
IV. ОЦЕНКА НА РИСКА
V. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП
VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
КОКТЕЙЛ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАРТНЬОРИТЕ НИ ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА Д

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ: https://bit.ly/2QNvcEb

Всички участници в обучението ще получат сертификат за преминато обучение по темата. В тази връзка крайният срок за изпращане или промяна на имената на участниците е 12 ч. на 14 февруари.

Такса участие:
РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 1 ФЕВРУАРИ 2020 Г.:
30 лв. крайна цена за членове на Сдружението
40 лв. крайна цена за нечленове

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0Т 2 ФЕВРУАРИ 2020 Г.:
40 лв. крайна цена за членове на Сдружението
50 лв. крайна цена за нечленове

Начин на плащане:
По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
BIC: FINVBGSF
БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ПО ЗМИП

В цената са включени поименни сертификати за преминато обучение.
Срокът за заплащане на таксите за участие за ранна регистрация е 1 ФЕВРУАРИ г., за късна е до 14 ФЕВРУАРИ 2019 г. включително при изпратено сканирано платежно нареждане.