XXVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие

Приключило

29 сеп. - 1 окт. 2023

София

XXVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие

Дата:

29 сеп. - 1 окт. 2023, петък - неделя

Час:

12:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Катедра по анатомия, хистология и ембриология при МФ на МУ - София, София

За контакти:

Елена Макариева, 0889949482, E-Mail

Организатори:

Катедра по анатомия, хистология и ембриология към Медицински университет – София

За събитието

От 29.09. до 01.10.2023 г. ще се проведе ХХVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие, който се организира от катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински университет – София.

Основните тематики на конгреса обхващат всички области на макроскопската и микроскопска анатомия, клетъчна и молекулярна биология, клинична анатомия, образна анатомия, ембриология и антропология.
Научната програма на конгреса включва пленарни лекции, устни и постерни съобщения. По време на конгреса ще бъде представена и годишната лекция на Европейската федерация по експериментална морфология (2023 EFEM lecture). Резюметата на научните съобщения ще бъдат отпечатани в специално  допълнително издание на списание Acta morphologica et anthropologica.