Workshop „Ценообразуване в производството“

Дата:

29 март 2019, петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Институт за икономически изследвания, ет 4, София, Аксаков 3

За контакти:

Антон Костадинов, 0888250324, E-Mail

Организатори:

Sedem ot Sedem

За събитието

Цели и задачи на семинара

Обучението е създадено специално за нуждите на всяко производствено предприятие. Център на обучението е калкулиране на себестойност и избор на база за калкулирането й. Този курс хвърля светлина върху правилното калкулиране на цените във всяка фирма.

Задълбочаване на теоретико-методологическите знания за методите, моделите и способите едно индустриално предприятие да формира адекватни на производствените си разходи цени. Формиране на активно отношение към типовете, видовете и формите на ценовата политика, стратегия и структури в централно място в курса. Усвояват се практически умения за формиране на фирмени цени, ценова политика и модели на цените.