Втора международна LEAN конференция в България

Приключило

21 февруари 2017

София

Втора международна LEAN конференция в България

Дата:

21 февруари 2017, вторник

Час:

08:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

Даниела Йонова, +359882876700, E-Mail

Организатори:

Некст Консулт

За събитието

На конференцията ще вземат участие над 200 водещи компании от различни сектори на бизнеса в България, които ще обменят опит, практики и идеи с водещи международни експерти в сферата на lean (лийн) и добрите мениджърски практики.

Основните теми

са фокусирани върху предизвикателствата пред бизнеса и как lean (лийн) помага да бъдат преодолени те. Ще се обърне внимание на подобряването на организационната култура и ангажирането на служителите с компанията, и не на последно място – привличането и задържането на клиенти чрез подобряване качеството, бързината и ефективността на работа.

Теми на Конференцията:

  •  Повишаване на производителността чрез въвеждането на LEAN практики
  • По-високо качество и бързина при изпълнение на клиентските заявки
  • Най-ефективните практики за намаляване на дефектите в производството
  • LEAN за постигане на оперативна ефективност
  • Подобряване на уменията на служителите и тяхната мотивация
  • Въвличане на всички служители в създаването на възможности за развитие и укрепване на корпоративната култура в компанията
  • Оптимизиране на материалните запаси
  • Устойчиво и систематично прилагане на различни оперативни принципи, инструменти и техники
  • Постигане на по-добра комуникация и разбиране за бизнес целите на компанията и факторите, които им влияят
  • Повишаване на клиентската удовлетвореност посредством прилагането на LEAN

Публикувано на 31 януари