Обучение „Внедряване на новата система за счетоводно отчитане SAF-T в България“

Дата:

21 март 2024, четвъртък

Час:

10:16 - 13:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0896 19 19 24, E-Mail

Организатори:

MASTER EVENTS

За събитието

✓ XSD схема на българския Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)
✓ Данъчно задължени лица, предстоящо пилотно тестване и гратисен период
✓ Необходими стъпки за техническо подреждане и подаване на информацията
✓ Какви са ползите за бизнеса и данъчната администрация
✓ Eтапи и срокове на въвеждане в България

21 март 2024 – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

https://masterevents.bg/saf-t/

 

ПРОГРАМА И ТЕМИ:

I. Стандартът съгласно насоките на ОИСР, рамка на реформата и опитът на други европейски държави:

  • Перспективи за въвеждане на SAF-T у нас;
  • Ролята на SAF-T в дигитализацията на взаимоотношенията между данъчната администрация и данъкоплатците;
  • Oпитът на другите европейски държави – Румъния, Португалия и др.

II. Реформата в България – лица, задължени да подават SAF-T и относими срокове:

  • Кои организации и лица засяга реформата?
  • Какви са ползите за бизнеса и данъчната администрация?
  • Етапи и срокове на въвеждане, гратисен период.

II. Обхват на събираните данни чрез SAF-T: Основни секции и елементи съгласно последната работна версия на схемата, публикувана от НАП:

  • Нови задължения за документиране на операции;
  • XSD схема на българския Стандартен одитен файл за данъчни цели;
  • Стъпки за внедряване и практически съвети.

 

21 март 2024 – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

https://masterevents.bg/saf-t/