Семинар „Велико Търново: Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020 г. Актуални въпроси и казуси с адв. Росен Русков“

Приключило

21 юли 2020

Велико Търново

Семинар „Велико Търново: Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020 г. Актуални въпроси и казуси с адв. Росен Русков“

Дата:

21 юли 2020, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Панорама, Велико Търново, ул. Ст. Стамболов 63

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в гр. Велико Търново:

21.07.2020 г.

Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020 г.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност.

Отговори на въпроси.

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

Начало 9,30 ч.

хотел Панорама, Велико Търново www.panorama-vt.bg ул. Ст. Стамболов 63

Теми:

Основни промени на ЗДДС – 2020

1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;

2. Корекция на определението за доставка на стоки:

3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;

4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;

5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;

6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);

10. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС

„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”

1. Документи за доказване на ВОД на стока;

– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;

– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;

– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;

– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;

Връзка с:

– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”

–          същност на схемата; доказване – документи – регистри;

4. Промените свързани с намалената ставка на ДДС от 01.07.2020 г.

Обучението включва: лекции 9,30 – 13,00 ч., кафе пауза, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911   е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Преференциална цена 60 лв. без ДДС / 72 лв. с ДДС/ за участник при записване и плащане до 15.07.2020 г.!

За групи от двама и повече участника от една организация, преференциалната цена до 15.07.2020 г. е 50 лв. без ДДС / 60 лв. с э/ за участник!

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

РЕДОВНИ ЦЕНИ:

100 лв. без ДДС / 120 лв. с ДДС / за един участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

90 лв. без ДДС/ 108 лв. с ДДС /

Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 17.07.2020 г.  при наличие на места

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia