Въведение в семейната медиация

Дата:

10 март 2022, четвъртък

Час:

09:30 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Е.Тодорова, 0878027740, E-Mail

Организатори:

Образователен център ХЕРМЕС

За събитието

Кога: 10.03.2022 г.
Начален час: 09:30 ч.
Къде: ZOOM
Продължителност: 4 академични часа

Акценти в обучението:

* Семейни конфликти – същност и специфични характеристики
* Методи за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето
* Информация за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията
* Практическото разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения
* Договаряне на последиците при прекратяването на семейните отношения, когато от тях има деца под 18 години

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им.