Обучение „Вътрешни одитори по ISO 45001:2018“

Приключило

21 февруари 2019

Online

Обучение „Вътрешни одитори по ISO 45001:2018“

Дата:

21 февруари 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 05:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

02 450 70 90, E-Mail

Организатори:

NQA Eastern Europe

За събитието

NQA ACADEMY организира курс за вътрешни одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018.

Участието в него е важна стъпка за да разберете как да управлявате условията, процесите и изискванията за здраве и безопасност в една организация. Курсът е насочен предимно към експерти, които са преминали обучение по стандарта OHSAS 18001:2007 и предстои да се преквалифицират като вътрешни одитори по ISO 45001:2018. Осигурява много по-задълбочен подход спрямо промените в новата версия на стандарта и има за цел да представи практически подход към методологията на СУЗБР за постигане на съответствие между условията за ЗБР в организацията и изискванията на ISO 45001:2018.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ:
a) Мениджъри и служители със специфични отговорности за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и ЗБР.
b) Мениджъри и членове на екипа, които са ангажирани с планиране, изпълнение и докладване на вътрешни одити на системи за управление. Това може да се отнася както за съответствие със системата, рискове на площадката и оценка на отговорността.
c) Лица, които са отговорни за развитие на бизнеса и подобрение на резултатите в организацията чрез интегрирането на система за управление.
d) Лица, които са ангажирани с разработването, внедряването, поддържането и усъвършенстването на интегрирани системи за управление, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
e) Консултанти, които разработват системи за управление на ЗБР базирани на ISO 45001:2018

Курсът ще се проведе дистанционно, интерактивно, с платформата ZOOM (www.zoom.com). ZOOM agent може да се свали безплатно за MAC и WINDOWS. Делегатите трябва да разполагат с компютър/лаптоп с камера и микрофон и интернет.

За повече информация: еmail: info@nqa.bg, тел. 02 450 70 90