Семинар „Варна: Промени в данъчното законодателство – 2020. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.“

15 - 17 ян. 2020

Варна

Семинар „Варна: Промени в данъчното законодателство – 2020. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.“

Дата:

15 - 17 ян. 2020, сряда - петък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Черно море, Варна

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в три отделни модула в гр. Варна:

15.01.2020 г.

ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020 г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

16.01.2020 г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Промени – 2020. Практика и промени в ЗДДФЛ

17.01.2020 г.

ПРОМЕНИ В ЗДДС от 01. 01. 2020 г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Варна, хотел Черно море

три модула общо 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците

МОДУЛ 1      15.01.2020 г.

начало 9,30 ч.

 ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020 г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

 

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Теми:

Подробен анализ на промените в ЗКПО от 01.01. 2020 г.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
Данъчно третиране на дивиденти
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди и други
Актуална данъчна практика по ЗКПО от 2019г.

 

Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

 

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

МОДУЛ 2      16.01.2020 г.

начало 9,30 ч.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Промени – 2020. Практика и промени в ЗДДФЛ

 

Лектор:

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство

 

Теми:

Промени в сила от 2020 г.
Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му
Обезщетения.Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.
Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.
Самоосигуряващи се лица.
Авансови и окончателни осигурителни вноски. Практика на НАП и съдебна практика.
Започване, спиране, прекратяване и възобновяване на осигуряването. Съдебна практика.
Получаване на обезщетения от НОИ.
Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.
Определяне на месечния осигурителен доход и други актуални теми.
Актуална практика и промени в ЗДДФЛ

 

Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

 

МОДУЛ 3      17.01.2020 г.

начало 9,30 ч.  

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020 г.

Актуални теми и казуси по прилагане на  ЗДДС и ППЗДДС от 2019 г.

 

Лектор:

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Теми:

Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020 г.
Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС от 2019 г.
Отговори на въпроси.

Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

 

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА  ДО 20.12.2019 г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 300 лв. без ДДС / 360 лв. с ДДС

( цената е валидна при плащане до 20.12.2019 г.)

 

ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

 

Участие в един модул

150 лв. без ДДС  (180 лв. с ДДС)

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

140 лв. без ДДС (168 лв. с ДДС)

 

Участие в два модула

280 лв. без ДДС (336 лв. с ДДС)

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

260 лв. без ДДС  (312 лв. с ДДС)

 

Участие в трите модула:

350 лв. без ДДС ( 420 лв. с ДДС)

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

330 лв. без ДДС ( 396 лв. с ДДС)

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia