Семинар „Варна: Модул 1 – Обзор промени на ЗДДС – 2020 Модул 2 – Сделките с имоти и ЗДДС“

Дата:

22 юли 2020, сряда

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Черно море, Варна

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в два модула в гр. Варна:

22.07.2020 г .
Модул 1 начало 9,30 ч.
Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020 г.
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност.

Модул 2 начало 14,00 ч.
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
хотел Черно море, Варна

Модул 1, начало 9,30 ч. – 13,00 ч.

Теми:

Основни промени на ЗДДС – 2020

1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
1. Документи за доказване на ВОД на стока;
– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата; доказване – документи – регистри;
4. Промените свързани с намалената ставка на ддс от 01.07.2020г.

Модулът включва: лекции 9,30 – 13,00 , кафе пауза, печатен материал от лектора

Модул 2, начало 14,00 ч. – 17,30 ч.

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;
Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;
Съсобственост;
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
Други важни моменти:
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;
Ипотеки – за свой и за чужд дълг;
Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;
ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

Модулът включва: лекции 14,00 – 17,30 , кафе пауза, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете след името си желания модул!!!
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Преференциална цена за участие в един модул:

70 лв. без ДДС / 84 лв. с ДДС/ за участник при записване и плащане до 15.07.2020 г.!
За групи от двама и повече участника от една организация, преференциалната цена до 15.07.2020 г. е 60 лв. без ДДС / 72 лв. с ДДС/ за участник!

Преференциална цена за участие в двата модула:

120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС/ за участник при записване и плащане до 15.07.2020 г.!
За групи от двама и повече участника от една организация, преференциалната цена до 15.07.2020 г. е 110 лв. без ДДС / 132 лв. с ДДС/ за участник!

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

РЕДОВНИ ЦЕНИ след 15.07.2020 г.:

Участие в един модул:

100 лв. без ДДС / 120 лв. с ДДС/ за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 90лв. без ДДС / 108 лв. с ДДС/ за участник

Участие в двата модула:

180 лв. без ДДС / 216 лв. с ДДС/ за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 160 лв. без ДДС / 192 лв. с ДДС/ за участник

Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 20.07.2020 г. при наличие на места

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia