Практически семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО“

Приключило

30 октомври 2019

София

Практически семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО“

Дата:

30 октомври 2019, сряда

Час:

08:30 - 15:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София, ул. "Незабравка" № 25

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17 79, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО. Как да
четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-
често срещаните видове доходи, третиране на „технически
услуги“ за целите на данък при източника и третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка
при източника

Лектор: Анелия Татарова, адвокат данъчно право

Дата: 30.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Финансови мениджъри, главни счетоводители, управители, финансови анализатори

Предимства за участниците в семинара: През 2019 г. България трябва да уточни окончателно разпоредбите от Многостранната конвенция за промяна на СИДДО, които ще прилага към своята мрежа от спогодби. За да улесним бизнеса в процеса на тази промяна, както и в подготовка на дългоочакваното обучение за място на стопанска дейност, Ви предлагаме практическо обучение по прилагането на мрежата от СИДДО на България.

                                                  Програма на семинара
08:00 – 08:30 ч. Регистрация на участниците
08:30 – 10:30 ч. Прилагане на СИДДО
Първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса.
• двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО
• правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България
• кога се стига до прилагане на СИДДО
• абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО
• как се чете СИДДО – точните стъпки като ключът към правилното й прилагане.
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи
Втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:
• лихви – СИДДО с Германия и Италия;
• авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Хърватска;
• доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция;
• доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство
12:30 – 13:30 ч. Обяд
13:30 – 15:00 ч. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника.
Третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.
Третиране на технически услуги в тесния смисъл:
практиката на НАП
практиката на съдилищата
третиране на технически услуги съгласно СИДДО
Третиране на консултантски услуги:
практиката на НАП;
практиката на съдилищата;
третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО.
Третиране на маркетингови проучвания:
практиката на НАП и съдилищата;
третиране съгласно СИДДО.
15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза
15:30 – 17:00 ч. Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данък при източника.
Четвъртата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на услуги, попадащи под дефиницията на „авторски и лицензионни възнаграждения“ в ЗКПО. Темата ще бъде разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.
1. Третиране на авторските и сродни права:
• практиката на НАП
• практиката на ВАС
• третиране съгласно СИДДО
2. Третиране на ноу-хау:
• практиката на НАП
• практиката на ВАС
• третиране съгласно СИДДО
3. Третиране на ползването на оборудване
• практиката на НАП
• практика на ВАС
• третиране съгласно СИДДО
17:15 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени!

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 246 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително – 264 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 270 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

ВАЖНО!

Комбинирана цена за всички участници, които едновременно се регистрират и за семинара на 31 октомври 2019 г. – Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели с лектори адв. Анелия Татарова и адв. Теодосия Кирилова

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 480 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително – 516 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 540 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!