Дата:

30 ноември 2023, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

Връзки:

преговори

За контакти:

Манол Атанасов, 0 882 081 166, E-Mail

За събитието

Преговори: множество фирми не правят разлика между класически продажби и преговори, използват едни и същи похвати и стратегии за тези два коренно различни типа продажби. Преговорите имат за основна цел разкриване на високата стойност от бъдещите взаимоотношения между преговарящите, за разлика от класическите продажби, при които целта е създаване на доверие.

Най-често допусканата грешка при преговори е фокусиране върху първоначалните позиции, наместо върху взаимния интерес.  Други 11 грешки ще бъдат подробно анализирани по време на тренинга.

Семинарът предоставя възможност на участниците да тренират в защитена среда над 12 тактики и стратегии, да заимстват от опита на другите участници и водещия, да получат обратна връзка за своите похвати и стратегии. По време на тренинга ще бъдат разгледани: психологията на комуникацията между преговарящите, техники как да накараме другата страна да ни слуша, как да спечелим уважението й, как да настроим посланието към различни типове преговарящи за постигане на максимален ефект, най-често срещаните мотиви на другата страна.

На семинара ще бъде представен подробен МОДЕЛ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ.

Чрез практикуване прилагането на стройна логическа система за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате значимо въздействие върху другата страна. В ролевите игри – реални примери от практиката на тренера – (1) ще развиете самочувствие за правилните стратегии и действия по време на продажба, (2) ще получите допълнително познание за Вашите силни страни в преговорите, (3) за това как Ви възприема другата страна, (4) за естественото въздействие, което оказвате върху клиентите.

Семинарът ще Ви помогне да  постигате повече в преговорите, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

Линк към програмата на курса: https://konsultacii.eu/events/pregovori/