Urban Development Forum Sofia 2019

Приключило

26 септември 2019

София

Urban Development Forum Sofia 2019

Дата:

26 септември 2019, четвъртък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Sofia Event Center, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

За събитието

София расте и се развива. Нарастващото население и увеличената икономическа активност, наситеността и възможностите, които градът предоставя, са доказателства за динамичната урбанизация. Развитието на нови зони и регенерацията на съществуващи такива, изграждането на мащабни сградни и инфраструктурни проекти не е самоцел – то е естествен отговор на нуждите и изискванията на живущите, работещите и преминаващите през града, а те са все по-комплексни. Общината има нужда от добър партньор в лицето на частния сектор, с цел предоставянето на решения за тези нужди чрез устойчиви и добре планирани инвестиции в сгради и инфраструктура, които да предоставят благоприятни условия за живот и работа и да добавят стойност към градската среда.

Urban Development Forum Sofia 2019, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави платформа на градските лидери, представители на Столична община и водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които (ще) формират облика на града, с цел анализ и обобщаване на добрите модели и практики при управлението на процесите, свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на значими инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА* НА ПРЕДСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДАТ:
СОФИЯ – ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СОФИЯ – КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

URBAN TALKS – ТЕРИТОРИИТЕ НА СОФИЯ: КОИ СА АКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗОНИ НА СОФИЯ? КОИ СА ЗОНИТЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ?

– Териториите от „Витошката яка“ – ключова зона за нови и съществуващи проекти

– Нови инвестиционни територии в градската периферия

– „НПЗ Хладилника“ – най-динамично развиващата се зона на София

– Потенциалът на бившите промишлени зони: Мащабните инвестиционни проекти като двигател за регенерация на териториите.

– Цариградско шосе: основният вход на София като зона, привличаща нови и водещи проекти за града

Акцентите подлежат на промяна*