Обучение „Управление на конфликти“

Дата:

16 март 2020, понеделник

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

бул. Ген. Скобелев № 52, вх.4, ет.1, Русе

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ОЦ Хермес

За събитието

В този курс използваме смесица от теория и практически упражнения, предназначени да ви помогнат да разрешите конфликта.
Силна практическа насоченост, която ще ви помогне да създадете по-ефективни резултати в конфликтни ситуации.

Цели на курса

Да се придобият компетенции и утвърдят работещи модели за справяне с конфликти, според вида им, участници и роли в него.

Акцентите в обучението са:

• Какво е конфликт?
• Видове конфликти и спецификата им;
• Стратегии за разрешаване на конфликти;
• Посредничеството (медиация) при разрешаване на конфликти.

Реалните знания и умения, които придобиват участниците в обучението, са:

• Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
• Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
• Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
• Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации;
• Умения за оказване на подкрепа в конфликтни ситуации и посредничество при разрешаване на конфликти.

Към кого е насочено обучението:

Курсът е ориентиран към реалните нужди на участниците, чиито професионални и служебни функции и задължения налагат сравнително често да управляват или да посредничат при решаването на междуличностни и междугрупови спорове и конфликти. Те могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство, така и при взаимодействие с външни партньори.

Местата са ограничени!

Кога: 30.01.2020 от 9:00 до 16:30 ч.
Къде: В образователен център „Хермес“ – Русе, бул. „ген. Скобелев“ № 52, вх.4 ет.1
Такса: 35, 00 лв.

За повече информация и записване:

тел. 0878 027 740
e-mail: oc_hermes@abv.bg