Управление на конфликти

Дата:

15 септември 2023, петък

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Е.Тодорова, 0878027740, E-Mail

Организатори:

Образователен център ХЕРМЕС

За събитието

Цели на обучението
Да се придобият компетенции и утвърдят работещи модели за справяне с конфликти, според вида им, участниците и ролите им в него.

Акценти:
• Какво е конфликт?
• Видове конфликти и спецификата им;
• Стратегии за разрешаване на конфликти;
• Посредничеството (медиация) при разрешаване на конфликти. Новото в Закона за медиацията.

Реалните знания и умения, които придобиват участниците в обучението, са:
• Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
• Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
• Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации;
• Умения за оказване на подкрепа в конфликтни ситуации и посредничество при разрешаване на конфликти.

Обучител – Елена Славова, правоспособен медиатор, вписан в ЕРМ към Министерството на правосъдието