Онлайн обучение „Управление на финансите в криза. Mерки и действия по време на извънредното положение“

Дата:

6 април 2020, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението представя една силно коментирана и вълнуваща тема за бизнеса в България и на световно ниво – задаващата се финансова криза. Целта е да предоставим разумни указания и насоки за това как да съхраним бизнеса в условията на криза.

Ще разгледаме реалните действия и антикризисни инструменти използвани от държавата и ще дадем разяснения по най-актуалната тема в момента за Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.)

Ще дадем насоки за разработване на  антикризисна програма и план за финансово оздравяване на фирмите и организациите.

Основни теми на обучението

* Характеристики на икономическите и финансови кризи: какво се случва?
Натрупват ли се криза върху криза? Глобални, национални, външни и вътрешни, комбинирани, отраслови и структурни икономически кризи.
От Великата депресия (1929 г. – 1933 г.) до днес: уроците на световните икономически кризи. Алфред Причард Слоун-младши, Франк Доналдсън Браун и спасяването на Дженеръл Мотърс през 20-те години на миналия век.
Качества на антикризисния лидер. Лий Якока и спасяването на Крайслер през 1979 година.

 • Икономическите кризи на ниво предприятие. Кризи и кризисен процес: фази и стадии. Кризи на резултатите и кризи на ликвидността.
 • Традиционно и антикризисно управление: сравнителни характеристики, цели, решения, стил на ръководство и персонал.
 • Управление на ефективността на фирмата в кризисни ситуации: да измерим ефективността.
 • Оперативни и стратегически мероприятия по преструктуриране: подобряване на резултатите и ликвидността.
 • Управление на персонала в условия на криза: човешки фактор и човешки капитал.
 • Антикризисна програма и план за финансово оздравяване.
  Бонус тема: Разясняване на Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.)

Профил на участниците

 • собственици на бизнес;
 •  директори, финансови, икономически и търговски директори
 • мениджъри на всички административни нива;
 • ръководители на финансово-счетоводни отдели, счетоводители, както
 • счетоводители на индивидуална практика;
 • както и всички лица, които са ангажирани или се специализират в областта на преодоляването на кризисни ситуации и преструктурирането на компании.