Майсторски клас „Управление на човешкия аспект на риска“

Приключило

27 юни 2019

София

Майсторски клас „Управление на човешкия аспект на риска“

Дата:

27 юни 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Silver Hotel, зала Емералд, Silver Hotel, София, бул. „Симеоновско шосе“ №6

За контакти:

Невена Панчева, 00385345521, E-Mail

Организатори:

Liderski i liqni akseleratori

За събитието

Как лидерите на екипите да разбират по-добре рисковете и да усвоят инструменти и техники за да определят ценности и поведения, които спомагат за подобряване на колективната способност на екипа да идентифицира, обсъжда и реагира на настоящите и бъдещите рискове на екипа.

Акценти в програмата:

Провеждане на акселератор за лидери на екипи за култура на риска се основава на холистичен подход, който съчетава формалния аспект на управлението на риска и организационната култура, като помага на екипите да идентифицират и разберат:

Как да идентифицираме рисковете, с които се сблъскват хората в ежедневните си дейности и връзката между рисковете и целите на екипа;

Как да разберем рамката за управление на рисковете в организацията и как екипът участва в процеса;

Какво е поведението и взаимодействието на членовете на екипа по отношение на рисковете;

Кои са споделените ценности и допускания, които стоят зад поведението на екипа;

Как да открием подпомагащи допускания и допускания-пречки за риск културата и как да определим ценности и поведение, които ще засилят капацитета на екипа за управление на рисковете;

Как да проектираме практики, които прилагат и подсилват силната риск култура (как да превърнем риск културата в лост за постигане на целите на екипа и организацията).