Обучение „Управление на човешките ресурси“

Приключило

16 май - 30 юни 2018

София

Дата:

16 май - 30 юни 2018, сряда - събота

Час:

18:30 - 21:15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, етаж 12, София, бул "Шипченски проход" 63 ет 12, индустриална сграда Електроника, София

За контакти:

Вергиния Синапова,, 0886984620, 02 983 21 13, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Икономист“

Модул: Управление на човешките ресурси

Хорариум: 24 уч часа

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курсът е с практическа насоченост и включва следните теми:

  • Подбор на персонал
  • Методи за подбор на персонал
  • Оценка на персонала
  • Програми за развитие на персонала
  • Мотивация на персонала
  • Упражнения.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.