Обучение „Бюджетно счетоводство“

Дата:

15 февр. - 31 мар. 2021, понеделник - сряда

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет.4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867 , E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител“, модул Бюджетно счетоводство“.

Хорариум: 60 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Обучението включва следните теми:

– Нормативна база;

– Организация на отчетността;

– Отчитане на капиталите;

– Отчитане на материалните запаси;

– Отчитане на приходите;

– Отчитане на разходите;

– Отчитане на дълготрайните активи;

– Годишно приключване.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.