Обучение „Бюджетно счетоводство“

Дата:

25 ян. - 15 мар. 2022, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885 755867 , E-Mail

Организатори:

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител“, модул Бюджетно счетоводство“.

Хорариум: 60 учебни часа.

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая.

Обучението включва следните теми:
• Нормативна база
• Организация на отчетността
• Отчитане на капиталите
• Отчитане на материалните запаси
• Отчитане на приходите
• Отчитане на разходите
• Отчитане на дълготрайните активи
• Годишно приключване
• Упражнения

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3–37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.