Управление и решаване на конфликти

Дата:

25 септември 2023, понеделник

Час:

10:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

ЗАПИШИ СЕ

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: 10.00 до 16.30 часа

Почивка: 12.15 до 13.00 часа

Място на провеждане: онлайн, чрез виртуална класна стая
Хорариум: 8 уч. часа

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от изпълнението на служебните задължения. Запознаване с практиките свързани със управлението на екипите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти

След приключване на тренинга Вие ще можете – да подобрите начина си на работа, да имате един по-различен поглед върху колегите и подчинените си . Да разберете нещо повече за себе си, както да обогатите знанията си за психологическите аспекти на конфликтите. С придобитите знания и успешното им използване, ще имате възможност да предотвратявате възникването на конфликтни ситуации, умело да ръководите екипа си и да решавате конфликтите.

Успешно преминалите през тренинг – семинара получават сертификат.