„Умения за работа в екип“

Дата:

27 - 28 сеп. 2023, сряда - четвъртък

Час:

10:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: 10.00 – 16.30 часа.

Почивки: 12.00 до 13.00 часа и 15.00 до 15.30 часа.

Място на провеждане: онлайн, чрез виртуална класна стая.

Хорариум: 16 учебни часа.

В рамките на тренинг – семинара се разглежда:

  • Какво различава екипът от отделните групи?
  • Кои са характеристиките на ефективните екипи?
  • Кои са факторите водещи до „брум“ в системата?
  • Кои са ценностите на продуктивният екип?
  • Ефективни стратегии и роли в екипа.
  • Изграждане на доверие.
  • Мотивация на екипите.

Участието в обучението ще отговори на базови въпроси, свързани с изграждането, поддържането и управлението на екипи. Ще подпомогне идентификацията на собствената роля/принос на всеки един като екипен участник. Ще подпомогне по-лесното идентифициране и отстраняване на фактори, затрудняващи/намаляващи ефикасността на екипите.

Успешно преминалите през тренинг – семинара ще получат сертификат.

Забележка: Втори и последващ участник от една организация ползват 15% отстъпка от таксата.