Уебинар „Трудовото законодателство в условията на извънредно положение“

Приключило

28 април 2020

Online

Уебинар „Трудовото законодателство в условията на извънредно положение“

Дата:

28 април 2020, вторник

Час:

10:00 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право

Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч.

10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия

Програма:

1. Преглед на уредбата на трудовите правоотношение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
2. ПМС 55 от 13.03.2020 година за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – подкрепа за работодателите чрез мярката 60 на 40 за запазване на заетостта на работниците. Анализ на разпоредбите: срокове, възможности, ограничения пред работодателите при кандидатстване за изплащане на компенсациите.
3. Преглед на новите текстове в Кодекса на труда, приложими за периода на извънредно положение.
Прилагане на нормите в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове (нови и текстове действащи преди 13.03.2020 г.) от работодателите които продължават дейността си и такива, които са я преустановили.
Възможности за едностранно предоставяне или ползване на платен отпуск. Възможно приложение на неплатения отпуск.
Възможност за едностранна промяна на мястото на работа: надомна или дистанционна работа, въвеждане на непълно работно време, обявяване на престой или преустановяване на работата.
Кога е възможно мярката да е приложима спрямо цялото предприятие и кога спрямо част от предприятието или дори към отделни работници и служители.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси по разглежданите теми на office@kitovcenter.com. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF