Уебинар “Трудовите досиета и воденето им съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни“

Приключило

20 април 2021

Online

Уебинар “Трудовите досиета и воденето им съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни“

Дата:

20 април 2021, вторник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

20 април 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова

Документите в трудовото досие. Обзор.
Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни.
Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.
Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.
Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.
Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение.
Видеонаблюдението и контролът на достъпа на работното място.
Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.
Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните.
Преглед на Становищата на Комисията за защита на личните данни относно защитата на личните данни в трудовите и служебните правоотношения.
Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. В цената са включени лекция и материали.


Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.