Уебинар „Промени в ППЗДДС (обн. ДВ бр.27/02.04.2021 г.). Нови правила за дистанционните продажби в ЕС, валидни от 01.07.2021 г.“

Приключило

22 април 2021

Online

Уебинар „Промени в ППЗДДС (обн. ДВ бр.27/02.04.2021 г.). Нови правила за дистанционните продажби в ЕС, валидни от 01.07.2021 г.“

Дата:

22 април 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Моника Петрова, началник отдел в НАП

Програма:

1.Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. Основни понятия, място на изпълнение на вътреобщностните дистанционни продажби

2.Нов режим за дистанционните продажби на стоки на стоки, внасяни от трети страни или територии. Основни понятия, място на изпълнение на дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

3.Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.

4.Разширяване приложното поле на съкратеното обслужване на едно гише при режим в Съюза. Кои лица и при какви условия могат да се възползват от този режим и да не се регистрират в държавата членка по местоизпълнение на доставката?

5. Документиране, деклариране и отчитане на дистанционните продажби на стоки

Цена до 12 април – 68 лв. без ДДС. Редовна цена – 80 лева без ДДС.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.