Уебинар „Последни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.). Практическо приложение на ЗМИП в контекста на 6-та AML Директива“

16 април 2021

Online

Уебинар „Последни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.). Практическо приложение на ЗМИП в контекста на 6-та AML Директива“

Дата:

16 април 2021, петък

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Надя Казакова, 0889416048, E-Mail

Организатори:

TBM Consulting

За събитието

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, бр.21 от 12 март 2021 г.). ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП В КОНТЕКСТА НА 6- ТА AML ДИРЕКТИВА.

Лектор: адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари. Адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. води лекционен курс по Финансово право в НБУ.

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

16.04.2021 г. (петък)

09.00-09.30 Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

09.30-10.45  НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП
Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг
Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания
Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане
Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол
Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма
Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала
10.45- 11.00 Почивка

11.00-12.15  ВЪТРЕШНИ СИСТЕМИ И ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РАМКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ:

Анализ на законовите и регулаторни правила
Идентифициране на рисковете
Създаване на вътрешна AML/CTF политика
Проектиране на контрол и процедури
Генериране на управленска информация
Създаване на ефективна култура на мониторинг
12.15- 12.30 Почивка

12.30-13.30  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРАНЕ НА ПАРИ:

Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP)
Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V)
Клиенти с висок риск
Системи за наблюдение и процедури за мониторинг
Получаване на допълнителна информация
Идентифициране на причините за подозрение
Лектор: адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ

13.30-14.00 Въпроси и отговори по поставените теми. Закриване на уебинара.

На семинара ще бъдат разгледани специализираните служби по ЗМИП и ролята им на гарант за ефективността на мерките по закона. Ще бъде разяснен процеса по извършване на комплексни проверки и последващия мониторинг. На семинара ще бъде разяснена и процедурата по разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане и създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол. Ще бъде разгледана системата за първоначалното оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори, както и разработването на вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг. Детайлно ще бъде разяснен и процесът по идентифициране на рисковете и създаване на вътрешна AML/CTF политика. Внимание ще бъде обърнато и на офшорни транзакции, видните политически персони (PEP) и процедурата по опознаване на клиента си (KYC).

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица!!!

Такса за участие: 120 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали и сертификат за преминато обучение по имейла.

Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл office@tbm-bg.com.Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 14 април 2021 г.

За заявяване на участие, кликнете тук.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 14.04.2021 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете “ Участие в уебинар по ЗМИП“

 

За повече информация: 0889 416 048  или office@tbm-bg.com