Уебинар „Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд“

Приключило

18 февруари 2022

Online

Уебинар „Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд“

Дата:

18 февруари 2022, петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

18 февруари 2022 г., 09.30 – 17.00 ч., онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Ася ИВАНОВА

Цели на обучението:

Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му.
Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит.
Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.

В резултат от обучението участниците:

Ще получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплащането, свързани със сумираното изчисляване на работното време.
Ще придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство.
Ще могат да предприемат ефективни действия и да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали казуси или проблеми.

Обучението е предназначено за:

Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС).
Специалисти по управление на човешките ресурси.
Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати.
Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ.
Управители на малки и средни фирми.

ПРОГРАМА:

1.Работно време:

Продължителност на работното време
Удължаване на работното време
Намалено работно време
Непълно работно време

2. Разпределение на работното време:

Работно време с променливи граници
Гъвкаво работно време
Ненормиран работен ден
Нощен труд
Работа на смени

3. Отчитане на работното време.

4. Сумирано изчисляване на работното време:

Условия за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)
Документи, свързани с въвеждането на СИРВ:Заповед за въвеждане на СИРВ
Съставяне на графици. Промени в графиците
Норма часове при работа в условията на СИРВ
Нощен труд при работа в условията на СИРВ
Отпуски и болнични при въведено СИРВ
Отчитане на действително отработеното време. Отчетни форми
Ограничения при въвеждане на СИРВ – наличност на персонал, продължителност

5. Почивки: В работния ден, междудневна, седмична, празнични дни

6. Особености на заплащането при СИРВ.

7. Извънреден труд и връзката му с определеното работното време:

Определение и забрана
Допустимост по изключение
Ред за полагане – документиране
Недопустимост
Отчитане и заплащане

8. Дежурства и връзката им с извънредния труд.

9. Особености при подаване на Декларация образец 1.

Практически модул, разпределен под формата на дискусия и включващ отговори по въпроси на участниците, множество примери от практиката, споделяне на опит и практически решения.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

 

Цена 170 лева без ДДС.  До 4 февруари – 10 % отстъпка от цената

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF