Уебинар „Формиране на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ. Приспадане на данъчни облекчения“

Приключило

15 декември 2021

Online

Уебинар „Формиране на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ. Приспадане на данъчни облекчения“

Дата:

15 декември 2021, сряда

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

15 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Евгения Попова

1. Особености при формиране на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ.

2. Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2021 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 г. и прилагане на новите размери. Предоставяне на документи за ползване на облекченията.

3. Възстановяване от работодателите на надвнесения от физическите лица данък и приспадането му от бъдещи задължения.

4. Предоставяне на информация в НАП от работодателите със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения. Отразяване на данъчните облекчения в справката. Актуални въпроси от практиката.

5. Ползване на данъчни облекчения за подобрения и/или ремонт, млади семейства и безкасови плащания за доходите от трудови правоотношения с подаване на годишна данъчна декларация.

6. Облагане на доходи от трудови правоотношения от чужди работодатели и ангажименти на физическите лица, които са ги придобили, за тяхното деклариране.

7. Дискусия и други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали.