Уебинар част 2: COVID-19 и важни ефекти върху финансовото отчитане и защитата на личните данни

Приключило

25 март 2020

Online

Уебинар част 2: COVID-19 и важни ефекти върху финансовото отчитане и защитата на личните данни

Дата:

25 март 2020, сряда

Час:

14:00 - 15:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EY

За събитието

Епидемията COVID-19 предизвика редица действия от страна на засегнатите държави и започна да засяга бизнеса все по-осезателно.

В опит да отговорим на някои от основните въпроси, които вълнуват бизнеса в момента, ние от EY Bulgaria подготвихме поредицата от уебинарни сесии по темата.

Имаме удоволствието да Ви поканим на втория уебинар за COVID-19, като този път ще коментираме ефектите върху финансовото отчитане и върху събирането и oбработването на лични данни, включително следните въпроси:

 • Третиране на COVID-19 като коригиращо или некоригиращо събитие в годишните финансови отчети за 2019 г. и в първите междинни отчети за 2020 г.
 • Потенциални ефекти върху отделни позиции на финансовите отчети (напр. активи и пасиви по справедлива стойност, обезценка на ДМА и нематериални активи, нетна реализируема стойност на материални запази, възстановимост на отсрочени данъчни активи, очаквани кредитни загуби, класификация на пасивите като текущи, условни пасиви и др.)
 • Влияние върху принципа предположение на действащото предприятие.
 • Изисквани оповестявания.
 • Какво трябва да съобразим при обработването на личните данни в ситуацията, предизвикана от COVID-19?

  За кого е подходящ уебинарът?

 • Изпълнителни директори (CEO);
 • Юрисконсулти;
 • Длъжностни лица по защита на данните;
 • Директори „Човешки ресурси“;
 • Финансови директори (CFO);
 • Главни и оперативни счетоводители;

Кога, къде и как?

Уебинарът ще се проведе на 25 март 2020 г., сряда от 14:00 ч. до 15:00 ч.

Участието в уебинара е безплатно. Уебинарът ще се проведе на български език.

За да потвърдите участие, моля попълнете и изпратете предварително РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

Цялата информация може да намерите на следния линк https://emeia.ey-vx.com/903/131295/march-2020/covid-19-business-implications-2020-part-2.asp