Уебинар „Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС през 2020 г.“

Приключило

29 април 2020

Online

Уебинар „Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС през 2020 г.“

Дата:

29 април 2020, сряда

Час:

10:00 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

29 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн обучение
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия

Програма на обучението :

Данъчно третиране на прекратяване и разваляне на договори за доставки на стоки или услуги във връзка с извънредното положение
Нови моменти при регистрация по ЗДДС.
Доказване на транспорта при вътреобщностна доставка.
Данъчно третиране на доставки на квоти за емисии.
Особености на режима „складиране на стоки до поискване“ – условия за прилагане, документиране и деклариране.
Дискусия с участниците.
Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

В цената са включени лекцията и материали.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.