Уебинар № 2 „Натура 2000 – професионалният поглед“

Приключило

31 януари 2019

София

Уебинар № 2 „Натура 2000 – професионалният поглед“

Дата:

31 януари 2019, четвъртък

Час:

16:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

зала Г8, София, ул. „Гладстон“ № 8

За контакти:

E-Mail

За събитието

Уебинарите се осъществяват в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.