Уъркшоп „Предизвикай себе си с Яна Димитрова“

Приключило

28 май 2019

София

Уъркшоп „Предизвикай себе си с Яна Димитрова“

Дата:

28 май 2019, вторник

Час:

18:30 - 20:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

НЛП България , София, ул. Орфей №5

Връзки:

Facebook

За контакти:

0886 780900, E-Mail

Организатори:

НЛП България

За събитието

СИЛАТА НА ЖЕНАТА ЛИДЕР

Не е ли сега идеалният момент да бъдеш жена? Ще се радвам да ви разкажа и няколко лични истории от своя опит като CEO в областта на един от „мъжките“ сектори: енергетиката.

Заповядайте, за да обсъдим:
– Какви са предизвикателствата на Жената по пътя към Лидерството и как да ги преодолява.
– Достатъчно ли е да бъдем волеви и целеустремени за да си осигурим кариерно развитие.
– Силата на ценностите в личен и професионален план и тяхното място по пътя към успеха.
– Най-добрите практики за оцеляване в „мъжкото общество “.

Яна Димитрова е Изпълнителен директор на „Енерго-Про Трейдинг“ от май 2011 г. Госпожа Димитрова се дипломира в областта на икономиката и IT технологиите (специалности: Бизнес Информатика и МИО ) в Университета за Национално и световно стопанство и свободния факултет на Техническия университет в София. През 2001 г. тя се присъединява към екипа на Комисията за енергийно и водно регулиране, като анализатор. В това си качество е работила в процеса по лицензиране на дружествата от сектор Електро и Топло енергетика. През 2005 г. става Началник на новообразувания отдел към Енергийния регулатор: Икономически анализи. Тя е отговаряла за развитие на дейностите: създаване и развитие на системите за изпълнение на качеството на предоставяните услуги, ценообразуване, в т.ч. определяне на среднопретеглената цена на капитала на лицензираните дружества. През 2010 г. се присъединява към търговския екип на GEN-I d.o.o., като country manager за България. От май 2011 г. е изпълнителен директор на Енерго-Про Трейдинг ЕАД.
През юни 2012 г. след придобиване на електроразпределителното дружество в Североизточна България от Енерго-Про, тя става Управител на Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД и член на борда на Енерго-Про продажби ЕАД: доставчик на електрическа енергия на повече от 1,2 милиона крайни потребители.