Тренинг „Емоционална интелигентност – развитие и значение“

Приключило

3 - 4 окт. 2019

София

Тренинг „Емоционална интелигентност – развитие и значение“

Дата:

3 - 4 окт. 2019, четвъртък - петък

Час:

10.00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

3 – 4 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Водещ – Цветелина Гюрова

Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора.
Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса от коефициента за интелигентност.
В света на мениджмънта вече е известно, че за да е ефективен един човек, той трябва да има висока емоционална интелигентност, но това не се отнася само за отделния индивид. Целият екип трябва да е емоционално интелигентен.
Развитието на емоционалната интелигентност е от голямо значение за работната среда. Дори добре да се представим на интервю или на така популярните в последно време  ролеви задачи и тестове, това не може да гарантира толерантност, успешно общуване и работа в екип, разрешаване на конфликти, понасянето, отправянето на критика и впрягането й в конструктивни цели.

Участниците ще попълнят предварително онлайн въпросник за емоционална интелигентност и ще имат възможността да работят фокусирано върху  определени аспекти от поведението си с помощта на водещия и групата.

За кого е обучението

Емоционалната интелигентност е особено важна способност  за лидери и мениджъри, като им дава възможност да разберат и да се отнасят добре към другите, както и да разберат себе си . Тя също им помага да запазят ентусиазма и увереността си и да споделят тази визия с последователи. Емоционалната интелигентност на лидерите може да бъде особено важна за пробуждане на креативността на служителите.

 Теми, които ще бъдат засегнати в обучението:

Същност и структура на емоционалната интелигентност.
Значение на емоционалната интелигентност в професионален и личен план.
Видове емоции и тяхното разпознаване.
Себепознание и развитие на умения за управление на собствените чувства.
Обратната връзка от средата и как да я използваме за задълбочаване на себеосъзнаването.
Как да контролираме емоциите си и да използваме тяхната енергия.
Соматизация и защитни механизми.
Социална компетентност и социални умения.
Умения за «разчитане» на чуждите емоции и тяхното разбиране.
Невербално поведение и как да го интерпретираме.
Интуиция.
Емпатия – съпреживяване и уважение към модела за света на околните.
Управление на междуличностните отношения.
Въздействие върху другите и ефективност на взаимодействието.
Изграждане на доверие и рапорт.
Адаптивност, успех и емоционална интелигентност.

Цена 360 лева без ДДС.
До 31 август – 15 % отстъпка от обявената цена.

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени: материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.