Професионално обучение „Туристически агент“

5 окт. - 18 Дек. 2020

София

Професионално обучение „Туристически агент“

Дата:

5 окт. - 18 Дек. 2020, понеделник - петък

Час:

18:30 - 21:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

Хорариум: 100 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлай чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е организиран в 6 модула и е с практическа насоченост:

• Управление на туристическа фирма

• Туристически борси

• Изготвяне на туристически програми

• Изготвяне на цени

• Туристически мероприятия

• Взаймодействие на туристическа фирма с подизпълнители

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за  професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.