Целодневно обучение „GDPR – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“

Приключило

6 юни 2018

София

Целодневно обучение „GDPR – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“

Дата:

6 юни 2018, сряда

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Българска стопанска камара, ет. 7, София, ул. Алабин 16-20

За контакти:

М. Радева, 02 932 09 35, E-Mail

За събитието

Българската стопанска камара и Фондация „Право и Интернет”

организират

на 6 юни 2018 г., от 9:00, в БСК
(София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.7),

целодневно обучение на тема:

„Новата регулация за защита на личните данни (GDPR) – 
въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“.

Програмата на обучението предвижда решаването на практически казус, свързан с прилагане на изискванията на GDPR – представяне на примерен регистър за дейностите по обработване на лични данни на служителите.

Лектори ще бъдат адв. Десислава Кръстева – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP), и д-р Мартин Захариев – специалист в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж.

Цената за участие е 210 лв. без ДДС за един участник. Членовете на БСК ползват отстъпка от 20%, т.е. заплащат по 168 лв. без ДДС.

За да се регистрирате за участие, е необходимо да попълните регистрационната форма, както и да заплатите таксата за участие най-късно до 5 юни 2018 г.

__________

ПРОГРАМА

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците

09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1

Реформа в защитата на личните данни в ЕС. Основни термини (обхват на понятието лични данни; псевдонимизация; „чувствителни лични данни“) и основни фигури в защитата на личните данни (надзорен орган, субект на данните, администратор, обработващ). Какво наистина е ново в нормативната уредба? Отношения между администратор и обработващ – уточнения, примери, задължения и отговорности;

Лектор: адв. Десислава Кръстева

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2

Принципи при защита на личните данни. Сигурност на данните (технически и организационни мерки и ниво на сигурност). Предоставяне на лични данни (Трансфери). Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

Лектор: адв. Десислава Кръстева

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 ч. – 15:30 ч. Тема 3

Основания за законосъобразно обработване. Особености при съгласието и законния интерес като основания за обработване.

Лектор: д-р Мартин Захариев

15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 ч. – 17:30 ч. Тема 4

Права на субектите на данни. Нови задължения на администраторите на лични данни.

Лектор: д-р Мартин Захариев

Практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679 – представяне на примерен регистър за дейностите по обработване на лични данни на служителите.

Лектор: д-р Мартин Захариев

17:30 ч. – 17:45 ч. Закриване на семинара

__________

ОБУЧИТЕЛИ:

Адв. Десислава Кръстева, CIPP/E, CIPM

Адв. Десислава Кръстева e сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP) – Certified Information Privacy Professional/ Europe, както и Сертифициран мениджър по управление на защитата на личните данни Certified Information Privacy Manager (CIPM). Автор е на многобройни доклади, становища и публикации с фокус върху имплементиране на европейската правна рамка в националното законодателство по отношение на защитата на личните данни, електронното правителство, електронните съобщения, електронната търговия, електронните подписи и електронното здравеопазване. Гост-лектор е във водещи български университети – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Д-р Мартин Захариев

Д-р Мартин Захариев специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI). Участник и част от отбори победители в множество национални и международни състезания по право. Понастоящем д-р Мартин Захариев има образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към УНИБИТ, София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.