Трудовите отношения 2022 – 2023 Трудови договори, работно време, отпуски, дисциплинарна отговорност

Приключило

24 февруари 2023

Online

Трудовите отношения 2022 – 2023 Трудови договори, работно време, отпуски, дисциплинарна отговорност

Дата:

24 февруари 2023, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Доместикс ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 24.02.2023г.

Трудовите отношения 2022 – 2023
Трудови договори, работно време, отпуски, дисциплинарна отговорност

Лектор: Теодора Дичева

начало 9,30 – 13ч.
Онлайн през zoom.us
Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел „Човешки ресурси“, ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:
1. Особености при сключване на:
– срочни трудови договори,
– договори за част от законоустановеното работно време,
– договори за работа през определени дни от месеца и договори за допълнителен труд.
– работа по вътрешно заместване – чл. 259 от КТ
– срок на изпитване – възможности и пречки за договарянето му, максимална продължителност на срока за изпитване;
2. Законови задължения на работниците и връзката на задълженията на работника с ангажирането на дисциплинарна отговорност при неизпълнение. Законови задължения на работодателите и ангажирането на административнонаказателна отговорност при неизпълнението им.
3. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор:
– нормално,
– намалено,
– непълно,
– работно време с променливи граници (гъвкаво работно време),
– разпокъсано и ненормирано работно време,
– установяване на дежурство и договаряне на време на разположение,
– подневно и сумираното отчитане на работното време.
4. Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск.
– Основен, удължен и допълнителен платен годишен отпуск. Ползване, отлагане и погасяване на платения годишшен отпуск.
– целеви отпуски – за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др., ползване и заплащане на отпуските.
5. Особености на нощното работно време:
– възможности за възлагане
– осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки – възможности за реализирането на тези задлжения;
– Особени грижи за работниците, полагащи нощен труд.

Желателно е да зададете предварително въпроси на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на семинара с директно включване или през чата.
Информация за лектора: г – жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА “ Главна инспекция по труда“. Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.domestics-bg.com
( или от партньорския ни сайт www.magisterdixit.net )– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

По – ниска цена от 100лв. без ддс при записване и плащане до 16.02.2023г.

Цени:
130лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат)
Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 4 уч. часа от 09,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане е 22.02.2023г.