Трета Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

Приключило

21 - 22 апр. 2023

София

Трета Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

Дата:

21 - 22 апр. 2023, петък - събота

Час:

12:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Българското дружество по образна диагностика на гърда

За събитието

Третата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата ще се проведе на 21 и 22 април 2023 г. в гр София.

Тази година  участниците ще имат възможността да чуят презентации на водещи специалисти с основен акцент върху приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране и стадирането на рака на гърдата. В програмата на конференцията ще бъде включен и обучителен модул „Училище по образна диагностика на гърда“ за студенти, специализанти и специалисти по Образна диагностика с по-малък опит.

По време на Третата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда участниците ще споделят клиничния си опит и прилаганите диагностични и лечебни методи, ще се запознаят с новите дигитални апарати, както и ще поговорят за ефективни скринингови програми и програми за описание на мамографски изследвания.

За поредна година участниците ще имат възможността да се включат в научната програма като подготвят и изпратят резюме в срок до 28 февруари 2023 г.

Българското дружество по образна диагностика на гърда е професионална организация на лекари, специалисти, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. БДОДГ си поставя за цел да разработи и въведе в клиничната практика медицински стандарт по образна диагностика на гърда, еквивалентен на този от световната практика. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове, Дружеството продължава да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

Допълнителна информация за събитието можете да проследите на сайта на НЮ ИВЕНТ.

Регистрацията за самото събитие е вече отворена и можете да направите от ТУК.